25. september 2007

Heller kjøre rundt om Bergen, og ikke komme her og være sær

Mens våre mer siviliserte naboland nedover i Europa har tatt klimatrusselen fra bil- og flytrafikk på alvor og begynt utbyggingen av høyhastighetstog mellom de store byene, er Norge fortsatt på et tidlig planleggingsstadie. Dagsavisen melder i dag om at høyhastighetstog mellom Oslo og Bergen må legges i tunnel under Hardangervidda eller i bue rundt for å ikke ødelegge naturområder og nasjonalparker. Om tunnel er den beste løsningen får vi overlate til ekspertene å finne ut av, men forslaget om å legge lyntog-sporene i en bue utenom i stedet for å ta snarveien rett over, tyder på at sentrale politikere ikke har forstått poenget med høyhastighetstog og hvorfor vi trenger det. Eller kanskje de bare prøver å drenere prosessen ved å se problemer framfor løsninger, mens det i mellomtiden bygges stadig flere firefelts motorveier og Norwegian selger stadig flere billige innenlands flybilletter.

– Det vil uansett ikke bli lagt opp til å bygge høyhastighets jernbanelinjer over bakken gjennom nasjonalparker. Kryssing av Hardangervidda med jernbane i åpen løsning er derfor uansett lite aktuelt, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Litt skråsikre uttalelser såpass tidlig i prosessen, kanskje? Politisk rådgiver Erik Lahnstein er litt mer moderat i uttalelsene og understreker at det er for tidlig å utelukke noe:

- Området er vanskelig rent værmessig, og en jernbanelinje for høyhastighetstog vil fungere som en svært stor barriere for vilt. Hele banen må nemlig gjerdes inn, og blir derfor et stort naturinngrep. Det er denne type vurderinger som må gjøres i neste runde.

En grunn til bekymring er imidlertid uttalelsene om at de ikke er sikre på om det er verdt å satse på lyntog. Det kan høres ut som om muligheten er til stede for at politikerne til slutt vil si nei til utbygging:

- Det er ikke nødvendigvis gitt at en høyhastighetsbane vil komme positivt ut i et samlet miljøregnskap. En kritisk faktor her vil være hva som vurderes å være et realistisk trafikkvolum, sier Erik Lahnstein.

Det kunne vært lettere å forstå hvis det var snakk om økonomi, men at høyhastighetstog ikke vil lønne seg miljømessig? Det burde si seg selv at flere vil velge tog framfor fly og bil hvis det går fort nok, ofte nok og er billig nok. Det har bare med vilje fra myndighetenes side å gjøre.
.

1 kommentar(er):

Den 07.10.2007, 16:48, sa Anonymous Anonym...

Miljø er ikke BARE CO2.

 

Legg inn en kommentar

<< Tilbake