10. april 2011

Kulturministeren jubler over kutt i kulturmidler


Kulturminister Anniken Huitfeldt og Norges Idrettsforbund ved generalsekretær Inge Andersen jubler over 630 færre millioner til kulturformål og tilsvarende økning til idretten når Arbeiderpartiets landsmøte har gått inn for endring av den såkalte tippenøkkelen, altså det årlige overskuddet fra Norsk Tipping. Kulturens andel har vært 36,5 prosent mot idrettens 46,5 prosent, som nå blir endret til henholdsvis 18 og 64. Snart 20 000 nordmenn har signert oppropet mot endringen. Oppropet er initiert av bl.a. Musikernes fellesorganisasjon.

Huitfeldt mener kulturlivet har all grunn til også å være fornøyd, selv om de altså får færre tippemidler og en stor prosentvis nedgang i forhold til idrett, og lover at de kuttede midlene i stedet vil tildeles over statsbudsjettet. Det er i så fall midler som må vedtas og prioriteres foran noe annet hvert år, mens Norsk Tipping-pengene finnes og må fordeles. Norges Idrettsforbund vet nok hva de gjør når de i stedet for å ønske seg en større bit av statsbudsjettet, har mobilisert for å sikre seg større andel av tippenøkkelen (en Twitter-debatt mellom Georg Arnestad og Anders Heger illustrerer misforholdet i mobiliseringsevne mellom kulturlivet og idretten). Kulturlivet derimot bytter sikre midler mot usikre, midlertidige. Det er også vanskelig å forstå kulturministerens regnestykke når hun anslår at kulturen og idretten tilsammen vil få 830 millioner mer med den nye modellen. Hvis kulturlivet ikke skal gå ned i tilskudd, må de 630 millionene kompenseres på andre måter. Da har staten brukt 630 millioner på å opprettholde status quo for kulturlivet. Skal de 200 gjenværende millionene gå uavkortet til kultur, eller skal kultur og idrett dele dem også? Om løftene i det hele tatt blir fulgt opp, gjenstår å se. Det er nok idretten som har størst grunn til jubel. Og kulturministeren med ansvar for begge felt har liten grunn til et så bredt glis.
.

Etiketter: , , , ,