20. desember 2010

Teller og blokkering av overføringer til Wikileaks

Den skamfulle fusjonen mellom politiske krefter i USA og noen av verdens største kommersielle aktører om å stikke kjepper i hjulene på Wikileaks fortsetter og har nådd vår lille avkrok av verden når dansk-norske Teller, som prosesserer korttransaksjoner for bl.a. VISA og Mastercard, nå også blokkerer overføringer til Wikileaks "i frykt for mulig omdømmetap for hovedkunden VISA".

Wikileaks er blitt bad for business og finansinstitusjoner i USA flykter unna kontroversen etter press fra amerikanske myndigheer, både VISA, Mastercard, PayPal og Bank of America, mens samarbeidspartnere verden over tydeligvis står klare til å vise samme unnfallenhet i solidaritet med hovedoppdragsgiverne. Wikileaks er ikke dømt for noe, ikke engang tiltalt, og sjansen for at amerikanske myndigheter vil straffeforfølge organisasjonen ettersom det er vanskelig å påstå at Wikileaks bryter loven ved å videreformidle lekkede dokumenter uten samtidig å mene at noen av verdens største mediebedrifter gjør det ved å publisere dokumentene. Både VISA, PayPal og Teller burde slått fast høyt og tydelig at de ikke stanser overføringer til noen før de får rettslig pålegg eller henvendelse fra politiet om å gjøre det.

Å trekke seg unna "inntil man finner ut om virksomheten er ulovlig eller ikke" er prinsippløst og ynkelig og ansvarlige myndigheter i landene det gjelder bør pålegge aktørene å gjenoppta transaksjonene. Norske banker utsteder VISA og Mastercard i Norge, men det er Teller som står for selve transaksjonene. Eventuelle forsøk på overføring blir dermed stoppet på veien og blir stående på en sperret konto inntil Wikileaks igjen anses kommersielt ufarlig. Dette er en like uakseptabel praksis som at Telenor skulle forby kundene sine å ringe enkelte numre eller om Get skulle sende mailer til uønskede mottakere i retur.

Jeg har sendt følgende mail til Teller Norge ved CEO Peter Wirén (peter.wiren@teller.com) og oppfordrer deg til å si ifra hva du mener på en tilsvarende måte:

Vedr. blokkering av overføringer til Wikileaks

Hei,

Jeg synes ikke noe om at Teller som et norsk-dansk selskap gir etter for press fra amerikanske myndigheter og blokkerer overføringer til Wikileaks, og samtidig ikke er redelige nok til å annonsere det på hjemmesidene deres (jeg finner ingen informasjon om hva eller hvorfor under "Aktuelt fra Teller" på Teller.no). Det er prinsippløst og ynkelig. Wikileaks er ikke dømt for å ha gjort noe ulovlig, ikke engang tiltalt, og som et næringsdrivende selskap har dere ingen plikt til å avslutte samarbeidet med en aktør før dere eventuelt får et rettslig pålegg om det. Som et norsk-dansk selskap er dere i så fall ansvarlige overfor norsk eller dansk rett, en eventuell rettssak i USA er fullstendig irrelevant for deres virksomhet.

Jeg er skuffet over prinsippløsheten og demokratimotstanden som utvises ved å jobbe mot utveksling av informasjon, og vil i den grad det er mulig boikotte tjenestene deres inntil dere gjenopptar overføringer til Wikileaks.

.

Etiketter: , , , , , ,