10. mars 2008

10 000 underskrifter mot datalagringsdirektivet

Det er godt å se folk engasjere seg, selv om den offentlige debatten uteblir. I løpet av året må Norge ta stilling til om vi skal innføre EUs såkalte datalagringsdirektiv, som åpner for overvåkning og lagring av vanlige folks trafikkdata (som SMS, mobilsamtaler eller søkehistorikken vår på internett), behandler hele befolkningen i Norge som potensielle kriminelle og truer artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen om rett til respekt for privat- og familieliv. Nesten på dagen tre måneder etter at et opprop mot tjenestedirektivet ble laget, ble den første milepælen nådd i helgen med 10 000 underskrifter. Og det uten at saken har blitt ordentlig debattert i media, selv om trusler mot menneskerettighetene ikke akkurat er daglig kost i Norge. Det er kun bloggerier og internetts jungeltelegraf som har mobilisert et såpass stort antall mennesker til å gi sin elektroniske signatur, og det er jo ikke så rent lite imponerende.

Kampen er imidlertid ikke over. Skriv under du også hvis du ikke har allerede har gjort det.
.

Etiketter: , ,