16. oktober 2007

Seks strakstiltak for et bedre miljø

Blog Action Day var egentlig i går, men jeg vil også gjerne være med når temaet er miljø. Siden jeg ikke kom på det før nå, tillater jeg meg å ta en liten snarvei og "låne" en idé av Mihoe, og skrive om seks strakstiltak som kan gjøres fra myndighetshold for å få et bedre miljø. Kommunevalget i år var et såkalt "miljøvalg", uten at miljøsaker fikk den plassen den trengte. Det var mange symbolforslag (som å ha kommunale biler med miljødiesel) og i Oslo endte det opp med Norges to minst miljøvennlige partier, Høyre og FrP i byråd likevel. Det kan tyde på at folk flest ikke er så opptatt av miljø når det kommer til et stykke, og at de i hvert fall ikke vil ofre for mye for det. Derfor trenger vi tiltak som er relativt enkle og billige å gjennomføre, og som likevel svir ordentlig på pungen for de det gjelder. Smertefrie tiltak redder ikke jorda vår, dessverre. Seks forslag:

1) Avskaff reisefradrag-ordningen. I Norge belønnes stor avstand mellom bosted og arbeidsplass ved at utgifter til å reise hjem til f.eks. Tromsø fra Oslo kan trekkes fra på skatten. Miljømessig derimot bør folk bo så nærme arbeidsplassen eller skolen som mulig, gjerne i gå- eller sykleavstand. Hvis man avskaffer reisefradragene, eller eventuelt får dem til å bare gjelde togreiser, vil kanskje flere vurdere å flytte på seg når de skifter jobb, i stedet for å belaste miljøet med lange bil- eller flyreiser.

2) Kutt momsen på togreiser. Tog er den mest miljøvennlige transportformen vi har, og er likevel momsbelagt med 8 prosent. Ikke mye for hver billett, men det kan komme opp i en hundrelapp eller to ekstra i måneden for de som har månedskort. Det skal lønne seg å ta toget framfor bussen eller flyet, ikke "straffes" med en momsavgift. Hvis momsinntektene fra togreiser utgjør for stor del av statsinntektene til at det kan kuttes ut sånn uten videre, kan man legge på 8 prosent i moms for forurensende reisemåter.

3) Null moms på frukt og grønt. Alle matvarer i matvarebutikkene er momsbelagt med 14 prosent, enten det er ressurskrevende biff eller sunn og naturlig blomkål. Frukt og grønt bør være momsfritt for å oppfordre befolkningen til å spise mer av det, så kan heller momsen settes opp på brus og potetgull, eller noe av det mest idiotiske og samtidig stadig mer populære; flaskevann (springvannet i Norge er blant verdens reneste og beste). Trolig vil samfunnet spare inn det de taper på inntekter fra fruktsalg på mindre utgifter til behandling og sykelønnsordninger, siden frukt og grønt er effektiv medisin mot bl.a. overvekt og utvikling av diabetes.

4) Dyrere bussbilletter og billigere trikk- og t-bane-billetter i Oslo. I Oslo koster en enkeltbillett 20 kroner, som kan brukes ubegrenset på både trikk, t-bane og buss innen en time. Det sistnevnte transportmiddelet er imidlertid en mye større miljøbelastning enn de to førstnevnte, og burde ikke vært sidestilt med miljøvennlige alternativer (selv om buss uansett naturligvis er bedre enn å kjøre bil). 30 kroner for en bussbillett og 10 på trikk eller t-bane ville fått ned busstrafikken betydelig. Problemet er selvsagt at det ikke går trikk eller t-bane overalt.

5) Bruke inntekter fra veiskatt og flyavgifter til å bygge ut tognettet. Hvis veinettet bygges ut og vi får flere firefelts motorveier, vil det friste flere til å velge bil. De samme pengene burde i stedet brukes til å gjøre togtilbudet billigere og bedre. Ett tiltak kan være å gjøre bomstasjonene ubetjente og ha automater man kan betale med kort, mynter eller trykke på en knapp for å få tilsendt giro på (eller aller helst legge ned bomstasjonene og heller kreve inn mer over bensinprisen, men det er et større prosjekt). Over halvparten av 20-kroningen man betaler i bompenger går med til drift av bomstasjonene, og det burde ikke være nødvendig å ha en mann sittende i luka døgnet rundt i vår tid. Hvis stasjonene blir ubetjente (så får de som enten er dumme eller gamle og ikke klarer å forholde seg til en automat, velge andre reisemåter), kan vi kanskje komme ned i en fjerdedel av bomprisen som går til drift, og denne ekstra femmeren per bompassering kan brukes til å bygge jernbane.

6) Forbud mot tungtransport på veiene. Varefrakt med lastebiler sliter mye på veiene og forurenser mye. De fleste varetyper (bortsett fra ferskvarer og sånn) burde vel så gjerne kunne fraktes med togtransport på de strekningene hvor det er mulig, men det må bedriftene tvinges til. Saftige bøter for unødvendig bruk av trailer kan være en løsning.

Den største miljøfaren for oss privatpersoner er imidlertid god samvittighet. Vi trenger å bli mer bevisst på hva vi forbruker og tenke oss om for hver plastpose vi ber om i dagligvarebutikken, men det krever nok større omveltninger og kanskje direkte trusler i form av klimaforandringer vi selv kjenner på kroppen. Og ikke minst krever det drastisk mindre politisk makt til høyrepopulistene i Høyre og FrP, som står for en ukritisk forbrukskultur og ikke vil ta klimautfordringene på alvor. En god grunn til å stemme på et rødt eller grønt parti ved Stortingsvalget om to år.

Etiketter: ,