28. juli 2007

Hent soldatene hjem

Den norske soldaten fra Forsvarets Spesialkommando som døde under NATO-tjeneste i Afghanistan for snart en uke siden, har gjort spørsmålet aktuelt igjen om hva norske soldater, eller noen andre NATO-soldater, for den saks skyld, har å gjøre i Afghanistan. Hvor mange militære og ikke minst uskyldige sivile liv en NATO-innsats for å "skape stabilitet i Afghanistan etter tiår med krig og hindre at ustabiliteten i landet sprer seg til et større område", skal koste. Svaret gir seg selv. 34 000 soldater fra 37 nasjoner er i følge Morgenbladet utplassert i Afghanistan, blant dem 650 soldater fra Norge. Jo flere soldater, jo mer krig og jo flere tapte menneskeliv. Trekk styrkene ut. Legg våpnene ned. Hent soldatene hjem!

Som Morgenbladet skriver på lederplass i den nyeste utgaven av ukeavisa, kan vi "regne det som sikkert at den norske regjeringen pynter på bildet av situasjonen i Afghanistan; at den såkalte Isaf-styrken har større fremgang enn den har, at den er mer populær blant afganske sivile enn den er, og at de norske soldatene deltar i gjenoppbygging mer enn i krigshandlinger". Norske myndigheter har bestemt seg for at Norge skal være med i NATO-operasjonene i Afganistan og vil forsvare avgjørelsen, uansett hva innsatsen koster i form av døde nordmenn eller sivile afganere. De har ikke noe valg. Vi, derimot, kan si ifra og protestere mot at Norge er med på å gjøre verden blodigere, og en enkel måte å gjøre det på er å signere en underskriftskampanje for å få norske soldater trukket ut av Afganistan.