5. juli 2007

Slutt å kommentere, skriv bedre bøker

Anne B. Ragde, forfatter eller noe i nærheten, går hardt ut i Dagbladet i dag under overskriften "Slutt å sutre, betal skatten" mot Rune Rudberg, som i samme avis i går fortalte om gjeldsproblemene og restskatten han sliter med. Den såkalte artisten fortalte at han bare annonserer konserter lokalt for at ikke myndighetene skal ta hele honoraret hans, etter at å ikke ha levert selvangivelse på åtte år har gitt ham skattegjeld i millionklassen, og sier konsekvensen av store skattekrav og kanskje liten samarbeidsvilje fra statens side, er at gjeldsofre tvinges til å unndra offentligheten inntekter, i stedet for at partene kunne samarbeidet om det felles målet å få betalt ned gjelden. Ragde viser liten forståelse for kunstnere og artister uten orden på egen økonomi, og mener at det ikke holder å skylde på sykdommer som AD/HD eller generell dårlig økonomisk sans.

- Det er sånn barn holder på. Voksne burde vite bedre, sier hun til Dagbladet.

Det burde kanskje sies, spesielt som svar på komiker Jon Schaus uttalelse i gårsdagens utgave av Dagbladet om at gjeldsofre med stor oppsamlet restskatt "har krav på hjelp" og å få slettet deler av lånet (hvis det var tilfellet kunne jo flere tenke seg å unndra seg skatt eller ta opp lån her og der, og så løpe til kreditorene å be om å få slettet gjeld når det kommer opp i store summer. Det er noe voksne mennesker burde vite bedre enn å drive med). Selv om hun kan ha rett i at Rudberg og andre som av ulike grunner ikke får betalt skatt eller fylt ut selvangivelsen riktig i tide, burde be om hjelp til å ordne økonomien i stedet for å la alt flyte i flere år. Men det er veldig uheldig at det er Anne B. Ragde som velger å si det mange sikkert mener; en sellout-forfatter som bevisst og svært illojalt overfor forfattere som prøver å lage kunst, skriver markedsrettede bøker (hvis man i det hele tatt kan definere dem som litteratur) og tenker mer på opplagstallene enn kvaliteten på litteraturen.

For en forfatter tekstprodusent med god teft for hva som selger (eller gode rådgivere som har det), er det lett å si at å betale skatt ikke burde være et problem. For forfattere og kunstnere som skriver lyrikk eller smal litteratur, eller kreative mennesker generelt med større anlegg for kunst enn regnskap, derimot, kan saken være en ganske annen. Anne Ragde kan holde pent kjeft, dra hjem og skamme sitt litt over å bidra til at seriøse forfattere ikke kan leve av litteraturen sin, og helst ikke stikke hodet fram i offentligheten igjen før hun har noe fornuftig å bidra med.