28. september 2006

Bokomtale: «Kaldt produkt» av Matias Faldbakken

Kaldt produkt er Matias Faldbakkens modernisering av Henrik Ibsens skuespill Et dukkehjem, skrevet på oppfordring fra Kagge forlag. Enda et Ibsen-produkt, altså, men Faldbakkens bidrag har lite med originalen å gjøre. Det er redusert til en slags såpeopera hvor Nora sitter høygravid hjemme og ser formiddags-TV mens Torvald driver et skateboardblad som mest av alt er et skalkeskjul for kokainomsetning og andre ulovligheter. Språket er ikke akkurat høylitterært, figurene sier «hæ» når de ikke forstår, banner og snakker i ufullstendige setninger, men det passer med Faldbakkens stil og blir mer troverdig enn om han skulle prøve seg på å skildre et besteborgelig miljø. Faldbakkens romanfigurer sier «fytti hælvete» i tide og utide, enten han har funnet dem på selv eller basert dem på karakterer fra klassisk litteratur.

Dessverre bærer skuespillet, som for øvrig bare er 136 sider kort, preg av å være lite gjennomarbeidet, for handlingsforløpet går framover i rykk og napp framfor å flyte jevnt og man får følelsen av at historien går på tomgang fram til det er på tide å komme til poenget 30 sider før slutten. Og poenget er sterkt nok i seg selv: Matias Faldbakken har stilt Ibsens ideal om frihet som «den første og høyeste livsbetingelse», som de fleste trolig kan være enig i, opp mot menneskeverdet til et nyfødt barn. Hva hvis barnets liv står i veien for morens frihet, og det er for sent å ta abort på lovlig vis? Sterke ting, og det er smått ubehagelig å innse hva tittelen på skuespillet skal bety. Faldbakken har noen andre småting på hjertet også som i likhet med humoren i skuespillet bare viser seg i små glimt (doktor Ranks fornøyelige kritikk av Norge som et schlaraffenland hvor folk tar seg jobber for å stresse ned, for eksempel, strekker seg bare over noen få replikker og kommer knapt igang før samtalen skifter tema).

Som helhet er Kaldt produkt svakere enn vi kan forvente, og uten koblingen til Ibsen og Et dukkehjem hadde det trolig aldri blitt utgitt. Historien og gjennomføringen i seg selv er ikke solid nok. 249 kroner er dessuten i overkant stivt for 136 lettleste sider, selv om boka har et flott omslag som tar seg fint ut i hylla. En underprestasjon, dessverre, som bare spesielt interesserte trenger å bry seg med.

5/10