22. august 2006

100 filmer ... Nesten

For å runde av en periode med svært mye filmtitting de siste månedene, satte jeg i helgen opp tempoet og så to filmer fra IMDBs 250-liste (vi så for øvrig tre andre filmer også med det samme vi var igang) for å nå 100 filmer. I mellomtiden har imiderltid en av filmene jeg har sett falt ut av lista og blitt erstattet av en jeg ikke kjenner, og dermed kom jeg bare til 99 av 250.

Nå som studieåret er igang igjen med dårligere økonomi og mindre tid til å se filmer enn jeg er vant til, vil det nødvendigvis bli færre turer til Videonova eller DVD-avdelingen på biblioteket, og Topp 250-prosjektet mitt vil gå tregt en periode. En og annen ny film på kino eller leie-DVD blir det alltid, men ellers har jeg planer om å konsentrere meg om pensum og studentliv i noen måneder framover, så kan jeg heller ta det igjen i juleferien med å se filmer hver dag.