22. februar 2008

Med Armani under grilldressen og brunskjorte i klesskapet

Fremskrittspartiet er for første gang i norsk historie Norges største parti. Hadde det vært Stortingsvalg i dag, hadde FrP blitt størst med 28,8 prosent mot Arbeiderpartiets 26,4. Ved valget i 2005 var tallene henholdsvis 22,1 og 32,7 prosent. Siden forrige Stortings-valg har de rødgrønne samlet gått tilbake 10 prosent, mens Høyre og FrP har økt med 9,5. Det norske folk ønsker høyrevridning av samfunnet og et drastisk regjeringsskifte, og FrP er det nye partiet for arbeidere.

FrP er Norges farligste parti. De har dekadanse, intoleranse og usolidaritet på partiprogrammet, følger ikke handlingsregelen, vil kutte i offentlige velferdsgoder vi har lært å anse som en selvfølge og anerkjenner ikke klimautfordringene Norge og verden står overfor. Norge har trolig nådd eller i ferd med å nå toppen av mange års velstandsøkning, og må forberede seg på konjunkturnedgang i årene som kommer. Med FrPs uansvarlige økonomiske politikk og tankeløse forbruk kan det bli en bratt utforbakke og stygge konsekvenser når statskassa er bunnskrapt og norsk eksport havner bakpå i forhold til internasjonale konkurrenter. Det finnes mange nok historiske eksempler på at dekadanse straffer seg, bl.a. gikk Romerriket under delvis ved at de brukte mer penger, gjorde seg avhengig av import og fikk underskudd på handelsbalansen. I økonomiske oppgangstider må landets framtid sikres, nasjonen må jobbe hardere og satse tyngre på utdanning for å komme på forskudd av utviklingen og være forberedt når gullstrømmen, eller i vårt tilfelle oljereservene, stopper. Mer luksus og mindre skatt er ikke løsningen på utfordringene Norge kommer til å møte i framtiden. I stedet trenger vi regjeringspartier med ansvarlig politikk og erfaringer med både opp- og nedgang. 2009 er ikke tidspunktet for å gi en løs kanon og tankeløs nybegynner regjeringsmakt.

Trøsten for alle som ikke ønsker Siv Jensen som Norges statsminister, er at selv med rent flertall til Høyre og FrP på Stortinget, er Høyre i mindretallsregjering trolig mer sannsynlig enn et høyrepopulistisk samarbeid.

Hvis de rødgrønne har under 50%, og H+FrP har over 50%, har vi en ny situasjon på Stortinget. Det har skjedd i kommuner, og noen steder gitt FrP-ordfører. Men på Stortinget er det større skiller mellom FrP og de andre, blant annet fordi FrP ikke vil følge handlingsregelen, de vil bruke mer oljepenger, og det gir andre forutsetninger enn det de andre har bygd sine programmer og budsjettforslag over.
.

Etiketter: , , ,