9. januar 2008

This town is our town, it is so glamorous

Egentlig burde jeg og andre som befinner seg et annet sted på partiskalaen være glade når FrP-poltikere viser seg fra sin verste side, så det blir tydelig for alle hva slags parti man stemmer på ved å gi stemmen til dem. Ingen kan vel ta FrP seriøst når de snakker om å sende kriminelle til Svalbard eller å overvåke alle muslimer i Norge? Det er pinlige uttalelser FrP forhåpentligvis ikke vinner stemmer på. Men så tenker jeg at FrP sitter med byrådsmakt i flere store byer, og at meningsmålingene peker i retning av at de kanskje kan være store nok til å bli et regjeringsalternativ alene eller sammen med Høyre ved valget neste år. Og da begynner det å bli mer skummelt enn pinlig.

Siste nytt i Oslo er at ikke-etniske nordmenn nå er i flertall ved 48 av 136 grunnskoler i Oslo, og at andelen elever med et annet morsmål enn norsk er oppe i 38 prosent. Fungerende byrådsleder Peter N. Myhre var først ute med å kommentere nyheten, og mente tallene var en bekreftelse på at "tilstrømningen av innvandrere til Oslo er ute av kontroll" og at "Oslo-skolen er i en kritisk situasjon". Gettofisering kan kanskje flere være enige om at ikke er en fordel, men så blir spørsmålet hva som kan gjøres med det. Myhre mener Oslo bør få en innvandringspause. 38 prosent minoritetselever i Oslo-skolen vurderes altså som et problem, ikke en berikelse.

FrP-stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde går imidlertid lengst i uttalelsene, og drar debatten ned til "sende alle kriminelle til Svalbard"-nivå. Han mener det må sterkere lut til enn å omrokkere litt på bosetningen i byen slik at befolkningssammensetningen blir noenlunde lik overalt. Innvandrere må flytte ut av byene.

- Det er faktisk ingen menneskerett å bo i Oslo. Innvandrerne må selv velge å ikke bosette seg i enkelte gettoområder. En leilighet i Groruddalen er dyrere enn mange andre steder i landet. Hvis de ønsker å bli en del av samfunnet, må de søke til andre områder, sier Tybring-Gjedde.

Han reagerer kraftig på Aslam Ashans forslag om at Oslo kommune bør busse innvandrerbarn til Oslo Vest:

- Hvorfor er det vi som opprinnelig har bodd her som må tilpasse oss dem?

Christian Tybring-Gjedde bor selv på Vinderen, en hvit rikmannsgetto på vestkanten i Oslo. Og benytter sjansen når han først er i gang med å snakke om innvandrere i media:

- Innvandrere bør slutte å se på TV fra hjemlandet, og lese aviser på deres eget språk. De bør bli så norske som det er mulig.

- Jeg ser ingen grunn til at barn skal pugge Koranen. De bør heller bruke tiden på å leke, sier Tybring-Gjedde.

Akkurat. FrP har byrådsmakt i Oslo. I bet you'd live here if you could and be one of us.
.

Etiketter: , ,

6 kommentar(er):

Den 09.01.2008, 21:24, sa Anonymous Anonym...

Uten å henge meg på et parti eller en politisk fløy. Dette er et problem alle politikere må ta inn over seg nå. Jeg har bodd mange år av mitt liv i Paris, og har sett med egne øyne hvordan ghettotendenser dreper hele bydeler, og kriminelle krefter går inn å tar kontrollen. Vi må gjøre noe med dette snarest hvis det skal være håp for et fargerikt fellesskap.

 
Den 10.01.2008, 11:49, sa Anonymous Anonym...

"Fargerikt felleskap" nytter det bare å prate om så lenge de med farge vil være en del av felleskapet.

De vil være for seg selv, derfor oppstår det gettoer.

Hvorfor kan de ikke bare bli der de kommer fra?

 
Den 14.01.2008, 00:42, sa Blogger Houseman...

Frankrike har, såvidt jeg har fått med meg gjennom norske og danske aviser uten å ha bodd i Paris selv, uvanlig store problemer med polarisering av befolkningen og er et land vi forhåpentligvis ikke trenger å sammenlikne oss med. Nikolas Sarkozy hadde ansvar for forstedsproblematikken som innenriksminister under Chirac uten å vise noen vilje til konstruktive løsninger på problemene, og om det vil skje mye mer på området når mannen nå har blitt president, anser jeg ikke som veldig sannsynlig. Men Oslo har naturligvis også et ansvar for å hindre gettodannelser, spørsmålet er bare hvilke intensjoner Oslo-politikerne fra FrP har med å blåse opp problemet. Peter N. Myhre vil ha innvandringsstopp til Oslo, men for hva? Oslo har ingen sosial boligpolitikk. Skal problemet bli løst av seg selv bare vi strammer inn på tilstrømningen av nye innvandrere? Tybring-Gjedde vil ha innvandrere ut av Oslo. Vil det få de som blir igjen til å blande seg bedre med resten av befolkningen? Det lukter mer av fremmedfrykt enn vilje til å jobbe med intregrering.

 
Den 21.01.2008, 11:37, sa Blogger Isobel...

Ifølge new scientist kan man hindre ghettofiseringen ved å bedre transportforbindelser:

http://www.newscientist.com/channel/fundamentals/mg19626283.800-equation-can-spot-a-failing-neighbourhood.html

"In existing cities, efforts should be made to reconnect isolated districts, perhaps by building tunnels and bridges," Volchenkov says.

 
Den 21.01.2008, 11:39, sa Blogger Isobel...

Øh. fungerende url:

http://tiny.cc/ohD1D

 
Den 21.01.2008, 22:21, sa Blogger Houseman...

Interessant. Da har norske politikere fått enda et argument for å bygge ut lokaltognettet mellom Oslo og Ski, som de kan trenge når norske transportetater foreslår å kutte 8 milliarder i jernbaneinvesteringer til fordel for utbygging av Gardermoen og forbedring av veinettet i Norge i utkast til Nasjonal transportplan.

 

Legg inn en kommentar

<< Tilbake