15. desember 2007

Rutetid


Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL) slår seg sammen til et felles kollektiv- selskap for Oslo og Akershus. Det nye selskapet får navnet Ruter. Navnet skal gi assosiasjoner til et felles rutenett for Oslo og Akershus og signalisere at bussene og trikkene skal være i rute. Foreløpig er lite konkret blitt bestemt bortsett fra at navneendringen er vedtatt og trår i kraft fra 1. januar, og at bussene, trikkene og vognene på t-banen trolig vil få nytt design som passer til det nye selskapet og nye navnet. Nils Åge Jegstad, fylkesordfører i Akershus, er likevel sikker på suksess.

- Det blir opplagt bedre når vi får på plass alle de andre elementene, blant annet overgang mellom transportmidlene i og utenfor Oslo. Da blir det mye enklere å være passasjer i Akershus, sier Jegstad.

Det er kanskje ikke opplagt at forandringen blir til det bedre, det kommer jo helt an på hvordan det gjennomføres og hva som blir prioritert i det nye selskapet, men å samle to kommunale selskaper som likevel delvis overlapper hverandre burde kunne tilsi mindre administrasjon, bedre kommunikasjon til kundene, færre forsinkelser og lavere pris på månedskort og billetter.

Navneendring på et selskap betyr imidlertid alltid store utgifter til å bytte logoer på skilter, uniformer og brevpapir. I tillegg å gi røde og grønne busser ny farge for å signalisere at de tilhører samme selskap høres ut som en unødvendig ekstrakostnad, som det nye selskapet kanskje heller burde bruke noen millioner av til å innføre det nye billettsystemet, som allerede har vært utsatt i flere år. Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus baserer seg fortsatt på papirbilletter og mangler fysiske stengsler på de største stasjonene man trenger gyldig billett for å passere, som store byer ellers i Europa allerede har hatt i flere tiår. Papirbilletter er gammeldags, gjør billettkontrollen vanskeligere og gir kollektivselskapet større problemer med sniking enn det burde hatt, som fører til at passasjerer som betaler for seg må betale mer per billett. Det er på høy tid å bytte ut det gamle billettsystemet med et nytt og papirløst, og når kollektiv- trafikken i Oslo og Akershus nå samordnes, er det kanskje lov å håpe at det vil skje noe i løpet av neste år.
.

Etiketter: , , ,